Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (iznīcināšana)

ID: 68009296001

"Gefällt mir"-Markierungen: 0

Weitere Sprachen

Weitere Informationen

Technologie: Accessories and Energy
Version: BA
Typ: Leaflet
Sprache: Latviski
Description
Šajā informatīvajā lapā ir informācija par produktu iznīcināšanu atbilstoši Eiropas Savienības EEIA direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)