Instrukcja obsługi MOTOTRBO R7

ID: MN007848A01

J'aime: 0

Autres langues

Renseignements additionnels

Technologie: PCR
Version: AG
Type: User Guide
Langue: polski
Opis zasobu

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące obsługi, funkcji oraz sposobu korzystania z oprogramowania radiotelefonów.

Aby wyświetlić instrukcję obsługi, wybierz żądany język z listy rozwijanej i zaczekaj na zmianę języka na bieżącej stronie. 

Kliknij przycisk „Wyświetl”, aby wyświetlić zawartość instrukcji obsługi w LXP.

 

Kliknij przycisk „Pobierz”, aby pobrać plik PDF na komputer lokalny.