Листовка за Директива за радиосъоръженията (RED) за серия CLK/CLPe/CLR Plus

מזהה: MN002771A01

הערות 'אהבתי': 0

שפות אחרות

מידע נוסף

טכנולוגיה: Business Radios
Model: CLK446
גרסה: AJ
סוג: Leaflet
שפה: български
Описание
Директивата за преносими радиосъоръжения (RED) е Европейска директива и част от директивите за маркировка СЕ. Тази листовка предоставя изискванията към радиосъоръжението както за ефективно използване, така и за подпомагане на ефективното използване на радиочестотния спектър, за да се избегнат вредни смущения.