Skrócony podręcznik referencyjny radiotelefonu przenośnego MOTOTRBO z serii R7 (EMEA)

ID: MN007841A01

同じ: 0

その他の言語

詳細情報

技術: PCR
バージョン: AC
タイプ: Quick Start Guide
言語: polski
Opis zasobu

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe procedury dotyczące szybkiego uruchamiania radiotelefonu i instrukcje dotyczące podstawowej obsługi radiotelefonu.