Podręcznik obsługi funkcji MXP600

ID: MN006466A01

同じ: 0

その他の言語

詳細情報

技術: TETRA
リリース: TETRA MR2023.3
Model: MXP600
バージョン: AL
タイプ: User Guide
言語: polski
Opis zasobu

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące obsługi, funkcji oraz sposobu korzystania z oprogramowania radiotelefonów TETRA.

Aby wyświetlić podręcznik obsługi funkcji MXP600  w formacie HTML,

1.  Wybierz język z LXP i pobierz plik.
2.  Rozpakuj cały folder na Pulpicie.
3.  Przejdź do folderu „Dane” i znajdź plik „index”.
4.  Kliknij dwukrotnie plik.