Instrukcja obsługi przenośnych radiotelefonów MOTOTRBO R2

ID: MN009532A01

同じ: 0

その他の言語

詳細情報

技術: PCR
Model: R2
バージョン: AC
タイプ: User Guide
言語: polski
Opis zasobu

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące obsługi, funkcji oraz sposobu korzystania z oprogramowania radiotelefonu.