TLK serijos radijo ryšio įrenginių direktyvos (RRĮD) lankstinukas

ID: MN005661A01

좋아요 수: 0

다른 언어

추가 정보

기술: WAVE
Model: TLK 100i , TLK 110 , TLK 150
버전: AG
유형: Leaflet
언어: Lietuvių kalba
Pagrindų aprašymas
Ši radijo ryšio įrenginių direktyva (RRĮD) yra Europos Sąjungos direktyva ir CE ženklinimo direktyvos dalis. Šiame lankstinuke pateikiami radijo ryšio įrenginiams taikomi reikalavimai, kuriais užtikrinamas ir palaikomas efektyvus radijo spektro naudojimas siekiant išvengti pavojingų trukdžių.