Folder richtlijn betreffende radioapparatuur (RED) TLK-serie

ID: MN005661A01

좋아요 수: 0

다른 언어

추가 정보

기술: WAVE
Model: TLK 100i , TLK 110 , TLK 150
버전: AG
유형: Leaflet
언어: Nederlands
Omschrijving middel
Deze richtlijn betreffende radioapparatuur (RED) is een Europese richtlijn en maakt deel uit van de richtlijnen voor CE-markering. In deze folder vindt u de vereisten voor radioapparatuur om het radiospectrum effectief te kunnen gebruiken en te kunnen ondersteunen om schadelijke interferentie te voorkomen.