Kassering av elektronisk och elektrisk utrustning

ID: 68009296001

좋아요 수: 0

다른 언어

추가 정보

기술: Accessories and Energy
버전: BA
유형: Leaflet
언어: svenska
Description
I den här broschyren beskrivs hur produkterna ska kasseras i enlighet med EU:s WEEE-direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning.