Elektronik ve Elektrikli Ekipmanlarınızın Atıkları (İmhası)

ID: 68009296001

좋아요 수: 0

다른 언어

추가 정보

기술: Accessories and Energy
버전: BA
유형: Leaflet
언어: Türkçe
Varlık Açıklaması
Bu kitapçık, ürünlerin Avrupa Birliği Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Direktifi'ne uygun olarak imhasını tanımlar.