Skrócony podręcznik referencyjny przenośnego radiotelefonu MOTOTRBO R2 (EMEA)

ID: MN009641A01

좋아요 수: 0

다른 언어

추가 정보

기술: PCR
Model: R2
버전: AA
유형: Quick Start Guide
언어: polski
Opis zasobu

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe procedury dotyczące szybkiego uruchamiania radiotelefonu i instrukcje dotyczące podstawowej obsługi radiotelefonu.