Podręcznik obsługi funkcji MXP600

ID: MN006466A01

좋아요 수: 0

다른 언어

추가 정보

기술: TETRA
발표: TETRA MR2023.3
Model: MXP600
버전: AL
유형: User Guide
언어: polski
Opis zasobu

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące obsługi, funkcji oraz sposobu korzystania z oprogramowania radiotelefonów TETRA.

Aby wyświetlić podręcznik obsługi funkcji MXP600  w formacie HTML,

1.  Wybierz język z LXP i pobierz plik.
2.  Rozpakuj cały folder na Pulpicie.
3.  Przejdź do folderu „Dane” i znajdź plik „index”.
4.  Kliknij dwukrotnie plik.