Instrukcja obsługi MOTOTRBO R7

ID: MN007848A01

좋아요 수: 0

다른 언어

추가 정보

기술: PCR
버전: AG
유형: User Guide
언어: polski
Opis zasobu

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące obsługi, funkcji oraz sposobu korzystania z oprogramowania radiotelefonów.

Aby wyświetlić instrukcję obsługi, wybierz żądany język z listy rozwijanej i zaczekaj na zmianę języka na bieżącej stronie. 

Kliknij przycisk „Wyświetl”, aby wyświetlić zawartość instrukcji obsługi w LXP.

 

Kliknij przycisk „Pobierz”, aby pobrać plik PDF na komputer lokalny.