Instrukcja obsługi przenośnych radiotelefonów MOTOTRBO R2

ID: MN009532A01

좋아요 수: 0

다른 언어

추가 정보

기술: PCR
Model: R2
버전: AC
유형: User Guide
언어: polski
Opis zasobu

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące obsługi, funkcji oraz sposobu korzystania z oprogramowania radiotelefonu.