V500 dėvimosios kameros naudotojo vadovas

UPDATED

ID: MN010586A01

좋아요 수: 0

다른 언어

추가 정보

기술: Body-Worn Cameras
Model: V500
버전: AB
유형: User Guide
언어: Lietuvių kalba
Pagrindų aprašymas

Šiame vadove pateikiama pagrindinė naudojimo informacija, informacija apie programinės įrangos funkcijas ir su programine įranga susijusių funkcijų procedūros, skirtos V500 dėvimajai kamerai.