Instrukcja obsługi przenośnych radiotelefonów MOTOTRBO R2

ID: MN009532A01

Likes: 0

Other languages

Additional Information

Technology: PCR
Model: R2
Version: AC
Type: User Guide
Language: polski
Opis zasobu

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące obsługi, funkcji oraz sposobu korzystania z oprogramowania radiotelefonu.