Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (iznīcināšana)

ID: 68009296001

点赞: 0

其他语言

附加信息

技术: Accessories and Energy
版本: BA
类型: Leaflet
语言: Latviski
Description
Šajā informatīvajā lapā ir informācija par produktu iznīcināšanu atbilstoši Eiropas Savienības EEIA direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)