Instrukcja obsługi przenośnych radiotelefonów MOTOTRBO R2

ID: MN009532A01

点赞: 0

其他语言

附加信息

技术: PCR
Model: R2
版本: AC
类型: User Guide
语言: polski
Opis zasobu

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące obsługi, funkcji oraz sposobu korzystania z oprogramowania radiotelefonu.