Skrócony podręcznik referencyjny radiotelefonu przenośnego MOTOTRBO z serii R7 (EMEA)

ID: MN007841A01

좋아요 수: 0

다른 언어

추가 정보

기술: PCR
버전: AC
유형: Quick Start Guide
언어: polski
Opis zasobu

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe procedury dotyczące szybkiego uruchamiania radiotelefonu i instrukcje dotyczące podstawowej obsługi radiotelefonu.