Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (iznīcināšana)

ID: 68009296001

좋아요 수: 0

다른 언어

추가 정보

기술: Accessories and Energy
버전: BA
유형: Leaflet
언어: Latviski
Description
Šajā informatīvajā lapā ir informācija par produktu iznīcināšanu atbilstoši Eiropas Savienības EEIA direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)